Listen Live

Mon, Aug 26, 2019 08:16:01
Program Schedule
Time Programs Presenters
05:00 – 05:30 भजन किर्तन गित ( bhajan kritan git)
05:30 – 06:00 प्रभात वाणी (pravat bani)
06:00 – 06:30 साझा खबर (sajha khaber)
06:00 – 06:30 साझा खबर (sajha khaber)
06:30 – 07:00 बाणी बहस
07:00 – 07:15 रेडियो नेपाल समाचार
07:15 – 07:30 बि. बि. सि नेपाली सेवा
07:15 – 07:30 बि. बि. सि नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 नेपाली मिक्स गित
08:00 – 08:30 सेती खबर
08:30 – 09:00 युग भित्रको युग
09:00 – 09:30 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 सुन्नु सुनाउनु
10:00 – 10:15 सेती हाईलाईट
10:15 – 10:00 लोक सुसेली (lok suseli)
11:00 – 11:15 सेती हाईलाईट (seti hailat)
11:15 – 12:00 सुचना, विज्ञापन,गित
11:15 – 12:00 गितहरु
12:00 – 12:15 सेती समाचार
12:15 – 13:00 नन स्टप गित (Non stop song)
13:00 – 13:10 सेती समाचार (Seti News)
13:11 – 13:15 विहानी प्रसारण सेवा समाप्त (ending morning broadcast)
15:45 – 16:00 वेलुकी प्रसारण सेवा सुभारम्भ (starting evening broadcast)
16:15 – 17:00 मेरो रोजाई (Mero Rojai)
16:15 – 17:00 मेरो रोजाई (Mero Rojai)
17:00 – 17:05 सेती खबर रफ्तार (seti khabar raftar)
17:15 – 18:00 विज्ञापन ,सुचना ,गित
18:00 – 18:05 सेती खबर रफ्तार
18:05 – 18:30 सुचना,सन्देश,विज्ञापन
18:30 – 19:00 मिडिया क्याफेको हाम्रो आवाज
19:00 – 19:25 सेती खबर
19:25 – 19:30 सुचना,सन्देश,विज्ञापन
19:30 – 20:00 साझा खबर (sajha khabar)
20:00 – 20:45 स्थानिय भाषा कला र सँस्कृतकिो जगेर्ना कार्यक्रम "बाडुली"
20:45 – 21:15 बि बि सी नेपाली सेवाको वेलुकी प्रसारण
21:15 – 21:45 साझा सवाल
21:45 – 22:00 सुचना, विज्ञापन , सन्देश
22:00 – 22:10 सेती न्युज अपडेट
22:10 – 22:45 कार्यक्रम शुभारात्री (Good Night)
22:45 – 22:00 वेलुकी प्रसारण समापन
Time Programs Presenters
05:00 – 05:30 शुभारम्भ र भजन किर्तन
05:30 – 06:00 प्रभात वाणी
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 वाणी बहस
07:00 – 07:15 रेडियो नेपाल समाचार
07:15 – 07:30 बि बि सी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 मिक्स नेपाली गित
08:00 – 08:25 सेती खबर
08:25 – 09:00 सुचना ,विज्ञापन ,सन्देश र गित
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 पुराना मिक्स गित
10:00 – 10:15 सेती हाईलाईट
10:15 – 11:00 लोक तथा दोहोरी गितको सङगालो कार्यक्रम ''लोक सुशेली''
11:00 – 11:15 सेती हाईलाईट
11:15 – 12:00 गित सङ्गित ,सुचना ,विज्ञापन
12:00 – 13:00 हिन्दी गित
13:00 – 13:10 सेती समाचार
13:10 – 13:15 विहानी प्रसारण सेवा समापन
15:45 – 16:00 वेलुकी प्रसारण आरम्भ
16:00 – 16:15 सेती खबर रफ्तार
16:15 – 17:00 गित रोज्ने र सुनाउन कार्यक्रम मेरो रोजाई
17:00 – 17:10 सेती खबर रफ्तार
17:10 – 18:00 सुचना ,सन्देश, विज्ञापन र मिक्स गित
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 19:00 हिन्दी गित
19:00 – 19:25 सेती खबर
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 स्थानिय भाषा कला र सँस्कृतकिो जगेर्ना कार्यक्रम बाडुली
Time Programs Presenters
05:00 – 05:30 विहानी सेवा शुभारम्भ,भजन ,किर्तन
05:30 – 06:00 प्रभात वाणी
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 वाणी बहस
07:00 – 07:15 रेडियो नेपाल समाचार
07:15 – 07:30 बि बि सी नेपाली बिहानी सेवा
07:30 – 08:00 रिमिक्स गित
08:00 – 08:20 सेती खबर
08:20 – 09:00 उज्यालोको कार्यक्रम
09:00 – 09:10 नेपाल खबर
09:10 – 10:00 सबै गितहरु ,विज्ञापन,सुचना,सन्देश
10:00 – 10:10 सेती हाईलाईट
10:15 – 11:00 लोक तथा दोहोेरी गितको सङ्गालो कार्यक्रम ''लोक शुशेली''
11:00 – 11:15 सेती हाईलाईट
12:00 – 12:10 सेती समाचार
12:10 – 13:00 गित सङ्गित
13:00 – 13:11 सेती समाचार
13:10 – 13:16 विहानी सेवा समापन
15:45 – 16:00 वेलुकी प्रसारण शुभारम्भ
16:00 – 16:15 सेती खबर रफ्तार
16:15 – 17:00 गित रोज्ने कार्यक्रम ''मेरो रोजाई''
17:00 – 17:15 सेती खबर रफ्तार
17:15 – 18:00 सुचना ,सन्देश ,विज्ञापन , सन्देश र गित
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 18:30 गित सङगित
18:30 – 19:00 व्यवसायिक चौतारी
19:00 – 20:25 सेती खबर
19:00 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 स्थानिय भाषा र कला सँस्कृतीको जर्गेना कार्यक्रम ''बाडुली''
20:45 – 21:16 बिबिसी नेपाली सेवा
21:15 – 22:00 साहित्यिक कार्यक्रम ''मझेरी''
22:00 – 22:10 सेती न्युज अफडेट
22:15 – 22:45 कार्यक्रम ''शुभ रात्री''
22:45 – 23:00 वेलुकी प्रसारण समापन
Advertisement